Privacy Policy

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. 'Van snoetjes tot voetjes' hecht veel belang aan uw privacy en wij verwerken uw persoosgegevens conform de toepasselijke regelgeving, zijde de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen of een inschrijving te verwezelijken. Uw gegevens worden door ons bijgevolg verwerkt voor klantenbeheerdoeleinden en eventueel voor direct marketing doeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg gegrond op de noodzakelijkheid van de uitvoering van de overeenkomst. 'Van snoetjes ot voetjes' zal bovendien steeds uw uitdrukelijke en geïnformeerde toestemming vragen als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de website waar zij van afkomstig zijn en via welk provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruilt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behouden speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

'Van snoetjes tot voetjes' neemt de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gegarandeerd is. Zo zijn uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.

 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van oze aangeboden diensten en maximum 1 jaar na het laatste bezoek aan de webshop.

 

De persoon wiens persoonsgegevens door Snoetjes tot voetjes worden verwerkt, beschikken over volgende rechten:

  1. Recht op informatie: in deze privacyverklaring kan u informaie vinden i.v.m. oze gegevensverwerking van uw persoonsgegevens
  2. Recht op toegang: de betrokkene heeft recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website meedeelde, in te kijken.
  3. Recht op verbetering: De betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren.
  4. Recht op verwijdering: De betrokkene kan op ieder gexenst moment verzoeken zijn gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
  5. Recht op intrekken van de gegeven toestemming: wanneer de verwerking van de gegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te aleen tijde deze toestemming intrekken.

 

U kan deze rechte uitoefenen door contact op te nemen met

[email protected]

Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten niet worden negeleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgevig inzake gegevensbescherming.