modelformulier herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen)

 

- Aan: van Snoetjes tot voetjes

 

 

 

 

- ik/wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

 

- Besteld op(*)/ontvangen op(*)

 

 

- Naam/Namen consument(en)

 

 

- Adres consument(en)

 

 

 

- Handtekening van de consument(en) ( alleen wanner dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

- Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet past